บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ไทย)

แผนภูมิที่อ้างถึง
อ้างข้อมูลอย่างย่อ
ราคาสุดท้าย 0.5100
ปริมาณ 2,452,800
ผลประกอบการ 1,275,456
ดรรชนี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาด ตลาดหลักทรัพย
เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ TSTH
ทุนในตลาด ทุนในตลาด 4,294,986
52 สัปดาห์สูง 0.8400
52 สัปดาห์ต่ำ 0.4600
ราคาต่อกำไร -7.04
กำไรสุทธิต่อหุ้น -0.07
เงินปันผลตอบแทน 0.08 (20/08/2008)
ราคาตามบัญชี 10,869,974
มูลค่ากิจการ 9,248,428
ปรับปรุงข้อความอ้างอิงโดย 05/02/2016
หมายเหตุ ข้อมูลใน THB พันบาท.
การเงิน
เลือกรายการไปยังแผนภูมิหลัก 2016 Q2C
รายได้จากการขายสุทธิ
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
กำไรจากการดำเนินงาน
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
ทรัพย์สินทั้งหมด 13,330,708
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
กำไรหน่วยสุดท้ายจากการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อยอดขาย
อัตราผลตอบแทนต่อหุ้น
หนี้ต่อทุน
อัตาส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว
อัตราส่วนเงินสด
หมายเหตุ หน่วยคือ พันบาท. งบดุล ที่ตรวจสอบแล้ว, งบรวม
แหล่งข้อมูล: World's Vest Base, ฐานข้อมูลบริษัทของ EMIS.
ข้อมูลโดยย่อของบริษัท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากบริษัทฯ อื่น บริษัทในเครือได้แก่ NTS, SISC และ SCSC ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่ายเหล็ก…

มากกว่า
สินค้าหลัก

เหล็ก

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ของสำนักงานกฎหมาย
Shinawatra Tower 3,Fl.22,1010 Viphavadi Rangsit Rd.,Ladyao,Chatuchak
กรุงเทพ ฯ; ภาคกลาง ประเทศไทย ;
รหัสไปรษณีย์: 10900
เบอร์โทร: +66-2-949-2949
แฟ็กซ์: +66-2-949-2889
อีเมลล์: jittis@tatasteelthailand.com
เว็บไซด์: http://www.tatasteelthailand.com

ชื่อเต็ม: บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อก่อนหน้านี้: MILLENNIUM STEEL PCL (2002)

สถานะ: จดทะเบียน
แบบฟอร์มคำร้องตามกฎหมาย: บริษัท จำกัด (มหาชน)
สถานะการดำเนินงาน: เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ISIN Code: TH0692010000
วันที่ก่อตั้ง: 2002

ข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานทั้งหมด:
()
หุ้นที่ถือโดยนักลงทุน:
: ()
ทุนที่จดทะเบียนแล้ว:
()
ผู้ตรวจสอบงบการเงิน:
()
ผู้บริหารสำคัญ
ประธานบริษัท
มากกว่า
รายละเอียดกรรมสิทธิ์
Tata Steel Global Holdings Pte.Ltd.
67.9%
มากกว่า
บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
The Siam Iron and Steel (2001) Company Limited
99.99%
การดำเนินการขององค์กร
เกณฑ์คะแนนมาตรฐานของEMIS
EMIS ข้อเสนอ DealWatch
จุดประสงค์ข้อตกลงของ DealMonitor
เอกสารการเงิน รายงานประจำปี
คู่แข่ง - ไทย
THB | USD | EUR

Register Your Interest

Receive our Global EMIS Insider

The Global EMIS Insider is a our monthly source of Emerging Markets Information Service (EMIS) functionality enhancements and new content releases in each of our countries worldwide.
First Name: *
Country: *
Last Name: * Company: *
Email: * Position: *
Security Code: *   * Indicates required field.

USE OF YOUR INFORMATION:
EMIS is part of the Euromoney Institutional Investor PLC group of companies. Click here for more details on our group's activities.
We will use the information you provide here to process your order/registration/request including communicating with you about it. If you are registering for a trial, you will receive a follow up email and/or call asking you about your trial. As part of the trial, you may also receive email updates and other features as specified for that product. We may monitor your use of our website(s). As an international group, we may transfer your data on a global basis. Subject to your choices below, we may also use your data for marketing purposes. By submitting your details, you will be indicating your consent to the use of your data as identified here. Further information is set out in our privacy policy on this site.

Please tick if you don't want to receive details of products, services and special offers from our group companies by:

Phone    Fax    Email    Mail

Please tick if you don't want to receive details of relevant products, services and special offers from selected companies outside our group

I have read and agree to the Terms and Conditions.

I have read and agree to the Privacy Policy.