ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ไทย)

แผนภูมิที่อ้างถึง
อ้างข้อมูลอย่างย่อ
ราคาสุดท้าย 2.48
ปริมาณ 94,636,620
ผลประกอบการ 236,591,550
ดรรชนี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาด ตลาดหลักทรัพย
เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ TMB
ทุนในตลาด ทุนในตลาด 108,323,335
52 สัปดาห์สูง 3.16
52 สัปดาห์ต่ำ 2.22
ราคาต่อกำไร 11.34
กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.22
เงินปันผลตอบแทน 0.04 (31/12/2014)
ราคาตามบัญชี 68,790,158
มูลค่ากิจการ
ปรับปรุงข้อความอ้างอิงโดย 12/02/2016
หมายเหตุ ข้อมูลใน THB พันบาท.
การเงิน
เลือกรายการไปยังแผนภูมิหลัก 2015 Q1
ดอกเบี้ยรับสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าสุทธิ
กำไรจากการดำเนินงาน
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
ทรัพย์สินทั้งหมด 805,152,603
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่ลูกค้า
เงินหมัดจำจากลูกค้า
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
การหมุนเวียนของสินทรัพย
แนวโน้มรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
อัตราส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายและรายได้
อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝาก
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์
หมายเหตุ หน่วยคือ พันบาท. งบดุล ที่ตรวจสอบแล้ว, งบรวม
แหล่งข้อมูล: World's Vest Base, ฐานข้อมูลบริษัทของ EMIS.
ข้อมูลโดยย่อของบริษัท

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการธนาคารพาณิชย์ บริการครอบคลุม บริการสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก, เงินฝาก, เงินกู้, บริการธนาคารสำหรับลูกค้ารายย่อย, ลูกค้าขนาดกลาง, และบริการธนาคารอื่น…

มากกว่า
ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ของสำนักงานกฎหมาย
3000 Phahon Yothin Road,Ladyao,Chatuchak
กรุงเทพ ฯ; ภาคกลาง ประเทศไทย ;
รหัสไปรษณีย์: 10900
เบอร์โทร: +66-2-299-1111,+66-2-273-7020
แฟ็กซ์: +66-2-273-7121
เว็บไซด์: http://www.tmbbank.com

ชื่อเต็ม: ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อก่อนหน้านี้: THAI MILITARY BANK CO LTD (1957)

สถานะ: จดทะเบียน
แบบฟอร์มคำร้องตามกฎหมาย: บริษัท จำกัด (มหาชน)
สถานะการดำเนินงาน: เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ISIN Code: TH0068010006
วันที่ก่อตั้ง: 1957

ข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานทั้งหมด:
()
หุ้นที่ถือโดยนักลงทุน:
: ()
ทุนที่จดทะเบียนแล้ว:
()
ผู้ตรวจสอบงบการเงิน:
()
ผู้บริหารสำคัญ
ประธานบริษัท
มากกว่า
รายละเอียดกรรมสิทธิ์
Ministry Of Finance
25.98%
มากกว่า
บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
Phayathai Asset Management Co. Ltd.
100%
การดำเนินการขององค์กร
EMIS ข้อเสนอ DealWatch
จุดประสงค์ข้อตกลงของ DealMonitor
เอกสารการเงิน รายงานประจำปี
คู่แข่ง - ไทย
THB | USD | EUR

Register Your Interest

Receive our Global EMIS Insider

The Global EMIS Insider is a our monthly source of Emerging Markets Information Service (EMIS) functionality enhancements and new content releases in each of our countries worldwide.
First Name: *
Country: *
Last Name: * Company: *
Email: * Position: *
Security Code: *   * Indicates required field.

USE OF YOUR INFORMATION:
EMIS is part of the Euromoney Institutional Investor PLC group of companies. Click here for more details on our group's activities.
We will use the information you provide here to process your order/registration/request including communicating with you about it. If you are registering for a trial, you will receive a follow up email and/or call asking you about your trial. As part of the trial, you may also receive email updates and other features as specified for that product. We may monitor your use of our website(s). As an international group, we may transfer your data on a global basis. Subject to your choices below, we may also use your data for marketing purposes. By submitting your details, you will be indicating your consent to the use of your data as identified here. Further information is set out in our privacy policy on this site.

Please tick if you don't want to receive details of products, services and special offers from our group companies by:

Phone    Fax    Email    Mail

Please tick if you don't want to receive details of relevant products, services and special offers from selected companies outside our group

I have read and agree to the Terms and Conditions.

I have read and agree to the Privacy Policy.