Hľadať spoločnosť

EUROCAST Košice, s.r.o. (Slovensko)

Financie
Vybrať položky zmapovať je. 2014 Y
Čisté tržby z predaja
Celkové prevádzkové výnosy
Prevádzkový zisk (EBIT)
EBITDA
Čistý zisk (strata)
Spolu Majetok 18,174
Vlastné imanie
Prevádzková zisková marža
Rentabilita tržieb (ROS)
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE)
Miera zadĺženia (= Cudzí kapitál/ Vlastný kapitál)
Ukazovateľ krátkodobej likvidity
Pomer hotovosti
Poznámka: Jednotky sú tis.. Výkaz Auditované, Jednotlivé
Zdroj: Bisnode Czech Republic , EMIS databáza.
Popis spoločnosti

Eurocast Košice s .r.o., je spoločnosť orientovaná na metalurgickú výrobu odliatkov z oceľoliatiny, sivých a tvárnych liatin s vysokými požiadavkami na kvalitu finálnej produkcie. 1.1.2006 došlo na základe marketingovej stratégie nového vlastníka k zmene obchodného mena spoločnosti na EUROCAST Košice s.r.o. Spoločnosť získala Potvrdenie o odbornej spôsobilosti pre výrobu odliatkov z oceľoliatiny, sivých a tvárnych liatín pre železničné koľajové vozidlá Železničnej…

Viac
Hlavné produkty

Odliatky

Kontakty

Ústredie
Vstupný areál U.S.Steel
Košice ; Košický ;
PSČ - Poštové smerové číslo: 04454
Tel: (+4219) 1855 5700
Fax: (+4215) 5673 2155
email: office@eurocast.sk
Web: http://www.eurocast.sk

Plné meno: EUROCAST Košice, s.r.o.

Predchádzajúce meno: PROFI factory, s.r.o. (2005)
VSŽ Foundry, s.r.o. (2005)

Stav: Verejne neobchodovateľné
Právna forma spoločnosti: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav firmy: Činná
SK-ICO: 36577707
Dátum vzniku spoločnosti: 12. mar 04

Základné informácie
Základné imanie:
()
Vrcholový manažment
Detaily o vlastníctve
Silbitz Group GmbH
100%
Spravodajstvo
EMIS Benchmark Score
EMIS DealWatch obchody
DealMonitor zámery
EMIS DealWatch správy
Finančné dokumenty/Výročné správy
Súťažiaci - Slovensko
EUR | USD
Analýzy/Prieskumy

Register Your Interest

Receive our Global EMIS Insider

The Global EMIS Insider is a our monthly source of Emerging Markets Information Service (EMIS) functionality enhancements and new content releases in each of our countries worldwide.
First Name: *
Country: *
Last Name: * Company: *
Email: * Position: *
Security Code: *   * Indicates required field.

USE OF YOUR INFORMATION:
EMIS is part of the Euromoney Institutional Investor PLC group of companies. Click here for more details on our group's activities.
We will use the information you provide here to process your order/registration/request including communicating with you about it. If you are registering for a trial, you will receive a follow up email and/or call asking you about your trial. As part of the trial, you may also receive email updates and other features as specified for that product. We may monitor your use of our website(s). As an international group, we may transfer your data on a global basis. Subject to your choices below, we may also use your data for marketing purposes. By submitting your details, you will be indicating your consent to the use of your data as identified here. Further information is set out in our privacy policy on this site.

Please tick if you don't want to receive details of products, services and special offers from our group companies by:

Phone    Fax    Email    Mail

Please tick if you don't want to receive details of relevant products, services and special offers from selected companies outside our group

I have read and agree to the Terms and Conditions.

I have read and agree to the Privacy Policy.