ЧЕЗ Електро България АД (CEZ Electro Bulgaria AD) (България)

Графика
Пазарна информация
Последна цена 7,200.00
Обем 2
Оборот 14,600
Индекс
Пазар Bulgarian Stock Exchange
Тикер 1CZ
Пазарна капитализация Пазарна капитализация 36,000
52 Седмичен връх 8,000.00
52 Седмично дъно 5,900.00
Коефициент Цена/Печалба 1,45
Доходи от акция
Доход от дивиденти
Балансова стойност 79,827
Стойност на предприятието -22,306
Котировки, обновени на 29 декември 2015
Забележка: данни в BGN хиляди.
Финансови показатели
Избери показатели, за да се появят в графиката. 2015 Q3C
Нетни приходи от продажби
Общо приходи от оперативна дейност
Оперативна печалба (EBIT)
EBITDA
Нетна печалба (загуба)
Общо активи 266,537
Капитал
Марж на оперативната печалба
Възвръщаемост от продажби
Възвръщаемост на капитала
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
Коефициент на абсолютна ликвидност
Забележка: стойности в хиляди. Отчет: Неодитиран, Индивидуален
Източник: Financial Supervision Commission (FSC), База данни с компании на EMIS.
Описание на компанията

ЧЕЗ Електро България е основано през 2006 като правоприемник на правоотношенията, свързани с дейността обществено снабдяване с електрическа енергия, осъществявана от Електроразпределение Столично АД, Електроразпределение София област АД и Електроразпределение Плевен АД, които…

Повече информация
Контакти

Адрес на централата
бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център
София; София - град;
Пощенски код: 1000
Тел: +359-2-895-9667, +359-0700-10-010
Факс: +359-2-895-9667
Имейл: marketing@cez.bg, zaklienta@cez.bg
Интернет страница: http://www.cez.bg

Пълно име: ЧЕЗ Електро България АД (CEZ Electro Bulgaria AD)

Статут: Публична
Юридически статут: Публично дружество
Оперативен статус: Активен
BG-VAT: BG175133827
BULSTAT: 175133827
ISIN Code: BG1100024113
Дата на създаване: 29-авг-06

Основна информация
Общ брой служители:
()
Издадени акции:
: ()
Регистриран капитал:
()
Одитори:
()
Ръководители
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Повече информация
Детайли за собствеността
ЧЕЗ А.С. (Чешка република)
67%
Корпоративни новини
Рейтинг според EMIS Benchmark
EMIS DealWatch Сделки
DealMonitor: Намерения за сделки
EMIS DealWatch Новини
Финансови документи/Годишни отчети
Конкуренти - България
BGN | USD | EUR
Анализ/Проучване

Register Your Interest

Receive our Global EMIS Insider

The Global EMIS Insider is a our monthly source of Emerging Markets Information Service (EMIS) functionality enhancements and new content releases in each of our countries worldwide.
First Name: *
Country: *
Last Name: * Company: *
Email: * Position: *
Security Code: *   * Indicates required field.

USE OF YOUR INFORMATION:
EMIS is part of the Euromoney Institutional Investor PLC group of companies. Click here for more details on our group's activities.
We will use the information you provide here to process your order/registration/request including communicating with you about it. If you are registering for a trial, you will receive a follow up email and/or call asking you about your trial. As part of the trial, you may also receive email updates and other features as specified for that product. We may monitor your use of our website(s). As an international group, we may transfer your data on a global basis. Subject to your choices below, we may also use your data for marketing purposes. By submitting your details, you will be indicating your consent to the use of your data as identified here. Further information is set out in our privacy policy on this site.

Please tick if you don't want to receive details of products, services and special offers from our group companies by:

Phone    Fax    Email    Mail

Please tick if you don't want to receive details of relevant products, services and special offers from selected companies outside our group

I have read and agree to the Terms and Conditions.

I have read and agree to the Privacy Policy.