Сосиете Женерал Експресбанк АД (Societe Generale Expressbank AD) (България)

Финансови показатели
Избери показатели, за да се появят в графиката. 2015 Q3C
Нетни приходи от лихви
Нетни приходи от такси и комисиони
Оперативна печалба (EBIT)
Нетна печалба (загуба)
Общо активи 5,147,720
Вземания по аванси и кредити от клиенти
Депозити от клиенти
Капитал
Изменение на общата сума на активите
Изменение на нетните приходи от лихви
Коефициент оперативни разходи към печалба
Съотношение Кредити/Депозити
Съотношение Кредити/Активи
Забележка: стойности в хиляди. Отчет: Неодитиран, Индивидуален
Източник: Bulgarian National Bank (BNB), База данни с компании на EMIS.
Описание на компанията

Френската частна банка Societe Generale открива през юли 1997 г. първия си клон в София за обслужване на корпоративни клиенти опериращи в България.
Societe Generale е втората френска банка, която създава офис в София след като Banque Nationale de Paris и немската Dresdner Bank AG, създават BNP-Dresdner Bank (България) през…

Повече информация
Контакти

Адрес на централата
бул. Вл. Варненчик № 92
Варна; Варна;
Пощенски код: 9000
Тел: +359-52-686-101
Факс: +359-52-601-681
Имейл: sgeb.office@socgen.com
Интернет страница: http://www.sgeb.bg/

Пълно име: Сосиете Женерал Експресбанк АД (Societe Generale Expressbank AD)

Предишно име (имена): Експресбанк АД (1999)
СЖ Експресбанк (2006)

Статут: Непублична
Юридически статут: Акционерно дружество
Оперативен статус: Активен
BG-VAT: BG813071350
BULSTAT: 813071350
Дата на създаване: 01-яну-93

Основна информация
Общ брой служители:
()
Издадени акции:
: ()
Регистриран капитал:
()
Одитори:
()
Ръководители
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Повече информация
Детайли за собствеността
Сосиете Женерал (Франция)
99,72%
Асоциирани и свързани предприятия
Сосиете Женерал Факторинг ЕООД
100%
EMIS DealWatch Сделки
DealMonitor: Намерения за сделки
EMIS DealWatch Новини
Финансови документи/Годишни отчети
Конкуренти - България
BGN | USD | EUR
Анализ/Проучване

Register Your Interest

Receive our Global EMIS Insider

The Global EMIS Insider is a our monthly source of Emerging Markets Information Service (EMIS) functionality enhancements and new content releases in each of our countries worldwide.
First Name: *
Country: *
Last Name: * Company: *
Email: * Position: *
Security Code: *   * Indicates required field.

USE OF YOUR INFORMATION:
EMIS is part of the Euromoney Institutional Investor PLC group of companies. Click here for more details on our group's activities.
We will use the information you provide here to process your order/registration/request including communicating with you about it. If you are registering for a trial, you will receive a follow up email and/or call asking you about your trial. As part of the trial, you may also receive email updates and other features as specified for that product. We may monitor your use of our website(s). As an international group, we may transfer your data on a global basis. Subject to your choices below, we may also use your data for marketing purposes. By submitting your details, you will be indicating your consent to the use of your data as identified here. Further information is set out in our privacy policy on this site.

Please tick if you don't want to receive details of products, services and special offers from our group companies by:

Phone    Fax    Email    Mail

Please tick if you don't want to receive details of relevant products, services and special offers from selected companies outside our group

I have read and agree to the Terms and Conditions.

I have read and agree to the Privacy Policy.