Орифлейм България ЕООД (Oriflame Bulgaria EOOD) (България)

Финансови показатели
Избери показатели, за да се появят в графиката. 2014 Y
Нетни приходи от продажби
Общо приходи от оперативна дейност
Оперативна печалба (EBIT)
EBITDA
Нетна печалба (загуба)
Общо активи 3,603
Капитал
Марж на оперативната печалба
Възвръщаемост от продажби
Възвръщаемост на капитала
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
Коефициент на абсолютна ликвидност
Забележка: стойности в хиляди. Отчет: Одитиран, Индивидуален
Източник: Daxy Bulgaria Ltd, База данни с компании на EMIS.
Описание на компанията

Орифлейм е бързо растяща международна козметична компания с пазарно присъствие в над 60 страни. Шведската компания стъпва на българския пазар през септември 1994 г. В момента Орифлейм има два офиса - в София и Варна. Тя е сред най-бързо развиващите се компании за директни продажби в…

Повече информация
Основен продукт

парфюмерия, козметика

Контакти

Адрес на централата
бул. Г.М.Димитров № 1
София; София - град;
Пощенски код: 1797
Тел: +359-2-970-5555
Факс: +359-2-873-3940
Имейл: info@oriflame.bg
Интернет страница: http://bg.oriflame.com/

Пълно име: Орифлейм България ЕООД (Oriflame Bulgaria EOOD)

Статут: Непублична
Юридически статут: Еднолично дружество с ограничена отговорност
Оперативен статус: Активен
BG-VAT: BG831497138
BULSTAT: 831497138

Основна информация
Общ брой служители:
()
Издадени акции:
: ()
Регистриран капитал:
()
Одитори:
()
Ръководители
Детайли за собствеността
Орифлейм Холдингс Б.В. (Холандия)
100%
Рейтинг според EMIS Benchmark
EMIS DealWatch Сделки
DealMonitor: Намерения за сделки
EMIS DealWatch Новини
Финансови документи/Годишни отчети
Конкуренти - България
BGN | USD | EUR
Анализ/Проучване

Register Your Interest

Receive our Global EMIS Insider

The Global EMIS Insider is a our monthly source of Emerging Markets Information Service (EMIS) functionality enhancements and new content releases in each of our countries worldwide.
First Name: *
Country: *
Last Name: * Company: *
Email: * Position: *
Security Code: *   * Indicates required field.

USE OF YOUR INFORMATION:
EMIS is part of the Euromoney Institutional Investor PLC group of companies. Click here for more details on our group's activities.
We will use the information you provide here to process your order/registration/request including communicating with you about it. If you are registering for a trial, you will receive a follow up email and/or call asking you about your trial. As part of the trial, you may also receive email updates and other features as specified for that product. We may monitor your use of our website(s). As an international group, we may transfer your data on a global basis. Subject to your choices below, we may also use your data for marketing purposes. By submitting your details, you will be indicating your consent to the use of your data as identified here. Further information is set out in our privacy policy on this site.

Please tick if you don't want to receive details of products, services and special offers from our group companies by:

Phone    Fax    Email    Mail

Please tick if you don't want to receive details of relevant products, services and special offers from selected companies outside our group

I have read and agree to the Terms and Conditions.

I have read and agree to the Privacy Policy.