Захарни Заводи АД (Zaharni Zavodi AD) (България)

Основна дейност: Производители на захар и захарни изделия | Производство на основни химикали | Производство на захарни изделия
Графика
Пазарна информация
Последна цена 2.50
Обем 200
Оборот 500
Индекс
Пазар Българска Фондова Бор
Тикер 3Z9
Пазарна капитализация Пазарна капитализация 20,828
52 Седмичен връх 2.53
52 Седмично дъно 1.60
Коефициент Цена/Печалба
Доходи от акция
Доход от дивиденти
Балансова стойност 13,164
Стойност на предприятието
Котировки, обновени на 29 януари 2016
Забележка: данни в BGN хиляди.
Финансови показатели
Избери показатели, за да се появят в графиката. 2015 Q3C
Нетни приходи от продажби
Общо приходи от оперативна дейност
Оперативна печалба (EBIT)
EBITDA
Нетна печалба (загуба)
Общо активи 120,398
Капитал
Марж на оперативната печалба
Възвръщаемост от продажби
Възвръщаемост на капитала
Коефициент дълг/собствен капитал
Коефициент на бърза ликвидност
Коефициент на абсолютна ликвидност
Забележка: стойности в хиляди. Отчет: Неодитиран, Консолидиран
Източник: Financial Supervision Commission (FSC), База данни с компании на EMIS.
Описание на компанията

Компания Захарни заводи, един от най-големите производители на захар в България, е създадена през 1912 г. Фирмата се занимава основно с производството на захар, захарни изделия и етилов алкохол. Производствената база на фирмата се намира в град Горна Оряховица. Захарни заводи също…

Повече информация
Основен продукт

Бяла кристална захар, кафява тръстикова захар, бучки захар, захар в пакетче, пудра захар; етилов алкохол - царевичен спирт, пшеничен спирт, меласов спирт,…

Повече информация
Контакти

Адрес на централата
ул. Свети Княз Борис Първи № 29
Горна Оряховица; Велико Търново;
Пощенски код: 5100
Тел: +359-618-69-500
Факс: +359-618-21-709
Имейл: office@zaharnizavodi.com
Интернет страница: http://zaharnizavodi.com/

Пълно име: Захарни Заводи АД (Zaharni Zavodi AD)

Статут: Търгувани на извънборсовия пазар
Юридически статут: Публично дружество
Оперативен статус: Активен
BG-VAT: BG104051737
BULSTAT: 104051737
ISIN Code: BG11ZAGOBT19

Основна информация
Общ брой служители:
()
Издадени акции:
: ()
Регистриран капитал:
()
Одитори:
()
Ръководители
Изпълнителен Директор и Член на Управителния Съвет
Повече информация
Детайли за собствеността
Захар инвест АД
42,97%
Other
Асоциирани и свързани предприятия
Корпоративни новини
Рейтинг според EMIS Benchmark
EMIS DealWatch Сделки
DealMonitor: Намерения за сделки
EMIS DealWatch Новини
Финансови документи/Годишни отчети
Конкуренти - България
BGN | USD | EUR
Анализ/Проучване

Register Your Interest

Receive our Global EMIS Insider

The Global EMIS Insider is a our monthly source of Emerging Markets Information Service (EMIS) functionality enhancements and new content releases in each of our countries worldwide.
First Name: *
Country: *
Last Name: * Company: *
Email: * Position: *
Security Code: *   * Indicates required field.

USE OF YOUR INFORMATION:
EMIS is part of the Euromoney Institutional Investor PLC group of companies. Click here for more details on our group's activities.
We will use the information you provide here to process your order/registration/request including communicating with you about it. If you are registering for a trial, you will receive a follow up email and/or call asking you about your trial. As part of the trial, you may also receive email updates and other features as specified for that product. We may monitor your use of our website(s). As an international group, we may transfer your data on a global basis. Subject to your choices below, we may also use your data for marketing purposes. By submitting your details, you will be indicating your consent to the use of your data as identified here. Further information is set out in our privacy policy on this site.

Please tick if you don't want to receive details of products, services and special offers from our group companies by:

Phone    Fax    Email    Mail

Please tick if you don't want to receive details of relevant products, services and special offers from selected companies outside our group

I have read and agree to the Terms and Conditions.

I have read and agree to the Privacy Policy.