SEE FULL COMPANY PROFILES WITH A FREE TRIAL
EMIS is the definitive emerging markets news, research, company, and financial data resource. EMIS - ISI Emerging MarketsLEARN MORE
Szukaj innej spółki:
WSZYSTKIE
Polska
Company data displayed is for sample purposes only and may not reflect the most current information available on Emerging Markets Information Service (EMIS).

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Główne obszary działalności: Produkcja wyrobów farmaceutycznych i leków

facebook Please check the full coverage of information what EMIS can offer you. SEE SAMPLE

Informacje o spółce

Pełna nazwa
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Poprzednia nazwa
Starogardzkie Zakłady Farmauceutyczne Polfa (1995)
Starogardzkie Zakłady Przemysłu Faramceutyczne POLFA P.P.

Siedziba
Ul. Pelplińska 19; Starogard Gdański; Pomorskie; 83-200
Status: Nienotowana na giełdzie
Forma prawna: Spółka akcyjna
Status działalności: Prowadzi działalność operacyjną
NIP: 5920202822
KRS: 0000127044
REGON: 190929369
Audytor: "BILANS-REWID-STANDARD" BIEGLI REWIDENCI I DORADCY FINANSOWI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (2011)
Data założenia: 22. sierpnia 2002
Zatrudnienie ogółem: 1,590

Tel.: +48 (58) 5631084, +48 (58) 5631118, +48 (22) 7219000, +48 (58) 5638058, +48 (58) 5631011, +48 (58) 5631600

Opis firmy

produkcja farmaceutyków: Polopiryna C i S, Calpicyryna, Scorbolamid, Etopiryna, krople Mentowal

Władze firmy

Peter Prock p.o. Prezesa
More
SEE FULL COMPANY PROFILES WITH A FREE TRIAL
EMIS is the definitive emerging markets news, research, company, and financial data resource. EMIS - ISI Emerging MarketsLEARN MORE
ISI Emerging Markets

FULL COMPANY PROFILE

Please check the full coverage of information what EMIS can offer you.
SEE SAMPLE
SELECT CURRENCY
2012 Y
(non-cons)
2011 Y
(non-cons)
Zaudytowany Zaudytowany
Jednostka 1 1
Bilans

Aktywa razem

XXX

XXX

Aktywa obrotowe

XXX

XXX

Zobowiązania razem

XXX

XXX

Kapitał własny

XXX

XXX

Zobowiązania krótkoterminowe

XXX

XXX

* Wszystkie pozycje w PLN.
Rachunek zysków i strat

Przychody Ogółem

XXX

XXX

Zysk/strata operacyjna

XXX

XXX

Zysk/strata netto

XXX

XXX

* Wszystkie pozycje w PLN.
Wskaźniki Finansowe
Wskaźniki zyskowności

Stopa zwrotu z aktywów

XXX

XXX

Wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA)

XXX

XXX

Stopa zwrotu z kapitału własnego

XXX

XXX

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE)

XXX

XXX

Rentowność netto

XXX

XXX

Zwrot z kapitału

XXX

XXX

Marża zysku brutto

XXX

XXX

Marża z zysku operacyjnego

XXX

XXX

Wskaźniki efektywności

Obrót należności

XXX

XXX

Obrót zapasów

XXX

XXX

Obrót aktywów bieżących

XXX

XXX

Obrót aktywami trwałymi

XXX

XXX

Obrót aktywami

XXX

XXX

Dane i wskaźniki wyceny

Zysk operacyjny

XXX

XXX

Wartość Księgowa

XXX

XXX

Środki finansowe netto

XXX

XXX

Wskaźniki płynności

Wskaźnik bieżącej płynności

XXX

XXX

Wskaźnik szybki płynności

XXX

XXX

Wskaźnik płynności gotówkowej

XXX

XXX

Wskaźniki dźwigni

Wskaźnik dźwigni finansowej

XXX

XXX

Wskaźnik pokrycia odsetek

XXX

XXX

Wskaźnik długu do kapitału

XXX

XXX

Wskaźnik długu do aktywów

XXX

XXX

Zadłużenie długoterminowe do kapitału

XXX

XXX

Wskaźniki trendu

Trend przychodów

XXX

XXX

Trend zysku netto

XXX

XXX

Trend zysku operacyjnego

XXX

XXX