SEE FULL COMPANY PROFILES WITH A FREE TRIAL
EMIS is the definitive emerging markets news, research, company, and financial data resource. EMIS - ISI Emerging MarketsLEARN MORE
Szukaj innej spółki:
WSZYSTKIE
Polska
Company data displayed is for sample purposes only and may not reflect the most current information available on Emerging Markets Information Service (EMIS).

PCZ S.A.

Główne obszary działalności: Zarządzanie spółkami i przedsiębiorstwami

facebook Please check the full coverage of information what EMIS can offer you. SEE SAMPLE

Informacje o spółce

Pełna nazwa
PCZ S.A.

Siedziba
ul. Legnicka 61; Wrocław; Dolnośląskie; 54-203
Status: Notowana na giełdzie
Forma prawna: Spółka akcyjna
Status działalności: Prowadzi działalność operacyjną
ISIN CODE : PLPCZ0000027
NIP: 8942924406
KRS: 0000290076
REGON: 020625291
Audytor: Kancelaria Audytorska Re-NOMA Sp. z o.o. (2011)
Data założenia: 1. stycznia 2007
Zatrudnienie ogółem: 5

Tel.: (71) 369-93-60

Opis firmy

PCZ działając na rynku zdrowia ludzkiego, zajmuje się świadczeniem wszelkich usług medycznych mających na celu ochronę zdrowia oraz wytwarzaniem lub dystrybucją wszystkich produktów związanych z procesem świadczenia usług medycznych. Dzięki pełnej integracji przedsiębiorstwa Spółka obsługuje we własnym zakresie cały cykl medyczny, od stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, zbudowania rynku usług, pozyskiwania towarów zewnętrznych, do dostarczenia produktu.

Władze firmy

Romuald Ściborski Prezes
Beata Gałązkowska Wiceprezes
Jacek Twardowski Wiceprezes
Stanisław Pachołek Wiceprezes
Jerzy Dobrowolski Przewodniczący Rady Nadzorczej
More
SEE FULL COMPANY PROFILES WITH A FREE TRIAL
EMIS is the definitive emerging markets news, research, company, and financial data resource. EMIS - ISI Emerging MarketsLEARN MORE
ISI Emerging Markets

FULL COMPANY PROFILE

Please check the full coverage of information what EMIS can offer you.
SEE SAMPLE
SELECT CURRENCY
2013 Q4
(cons)
2013 Q3C
(cons)
Niezaudytowany Niezaudytowany
Jednostka tys. tys.
Bilans

Aktywa razem

XXX

XXX

Aktywa obrotowe

XXX

XXX

Zobowiązania razem

XXX

XXX

Kapitał własny

XXX

XXX

Zobowiązania krótkoterminowe

XXX

XXX

* Wszystkie pozycje w PLN.
Rachunek zysków i strat

Przychody Ogółem

XXX

XXX

Zysk/strata operacyjna

XXX

XXX

Zysk/strata netto

XXX

XXX

* Wszystkie pozycje w PLN.
Wskaźniki Finansowe
Wskaźniki zyskowności

Stopa zwrotu z aktywów

XXX

XXX

Stopa zwrotu z kapitału własnego

XXX

XXX

Rentowność netto

XXX

XXX

Zwrot z kapitału

XXX

XXX

Marża zysku brutto

XXX

XXX

Marża z zysku operacyjnego

XXX

XXX

Wskaźniki efektywności

Obrót należności

XXX

XXX

Obrót zapasów

XXX

XXX

Obrót aktywów bieżących

XXX

XXX

Obrót aktywami trwałymi

XXX

XXX

Obrót aktywami

XXX

XXX

Dane i wskaźniki wyceny

Zysk operacyjny

XXX

XXX

Wartość przedsiębiorstwa

XXX

XXX

Wartość Księgowa

XXX

XXX

Środki finansowe netto

XXX

XXX

Wskaźniki płynności

Wskaźnik bieżącej płynności

XXX

XXX

Wskaźnik szybki płynności

XXX

XXX

Wskaźnik płynności gotówkowej

XXX

XXX

Wskaźniki dźwigni

Wskaźnik dźwigni finansowej

XXX

XXX

Wskaźnik długu do kapitału

XXX

XXX

Wskaźnik długu do aktywów

XXX

XXX

Zadłużenie długoterminowe do kapitału

XXX

XXX

Zadłużenie/Wartość przedsiębiorstwa

XXX

XXX

Wskaźniki rynkowe

Wskaźnik Cena/Wartość Księgowa

XXX

XXX

Kapitalizacja rynkowa/ Środki finansowe netto

XXX

XXX

Kapitalizacja rynkowa/ kapitał własny

XXX

XXX

Wskaźniki trendu

Trend przychodów

XXX

XXX

Trend zysku netto

XXX

XXX

Trend zysku operacyjnego

XXX

XXX