SEE FULL COMPANY PROFILES WITH A FREE TRIAL
EMIS is the definitive emerging markets news, research, company, and financial data resource. EMIS - ISI Emerging MarketsLEARN MORE
Szukaj innej spółki:
WSZYSTKIE
Polska
Company data displayed is for sample purposes only and may not reflect the most current information available on Emerging Markets Information Service (EMIS).

OSM Krasnystaw

Główne obszary działalności: Produkcja nabiału (poza mrożonkami)

facebook Please check the full coverage of information what EMIS can offer you. SEE SAMPLE

Informacje o spółce

Pełna nazwa
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie

Siedziba
ul. Borowa 4; Krasnystaw; Lubelskie; 22-300
Status: Nienotowana na giełdzie
Forma prawna: Spółdzielnia
Status działalności: Prowadzi działalność operacyjną
NIP: 5640000939
REGON: 000438825
Audytor: Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich - Związek Rewizyjny związek rewizyjny (2011)
Zatrudnienie ogółem: 734

Tel.: (82) 576-28-61

Opis firmy

OSM Krasnystaw jest producentem mleka oraz produktów mlecznych: jogurtów, śmietan, serów. Firma współpracuje z blisko trzystoma dystrybutorami produktów nabiałowych w Polsce i odbiera mleko od ponad 10 tysięcy dostawców. W spółce przetwarzającej rocznie 160 mln litrów mleka jest zatrudnionych około tysiąca pracowników.

Władze firmy

SEE FULL COMPANY PROFILES WITH A FREE TRIAL
EMIS is the definitive emerging markets news, research, company, and financial data resource. EMIS - ISI Emerging MarketsLEARN MORE
ISI Emerging Markets

FULL COMPANY PROFILE

Please check the full coverage of information what EMIS can offer you.
SEE SAMPLE
SELECT CURRENCY
2012 Y
(non-cons)
2011 Y
(non-cons)
Zaudytowany Zaudytowany
Jednostka tys. tys.
Bilans

Aktywa razem

XXX

XXX

Aktywa obrotowe

XXX

XXX

Zobowiązania razem

XXX

XXX

Kapitał własny

XXX

XXX

Zobowiązania krótkoterminowe

XXX

XXX

* Wszystkie pozycje w PLN.
Rachunek zysków i strat

Przychody Ogółem

XXX

XXX

Zysk/strata operacyjna

XXX

XXX

Zysk/strata netto

XXX

XXX

* Wszystkie pozycje w PLN.
Wskaźniki Finansowe
Wskaźniki zyskowności

Stopa zwrotu z aktywów

XXX

XXX

Wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA)

XXX

XXX

Stopa zwrotu z kapitału własnego

XXX

XXX

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE)

XXX

XXX

Rentowność netto

XXX

XXX

Zwrot z kapitału

XXX

XXX

Marża zysku brutto

XXX

XXX

Marża z zysku operacyjnego

XXX

XXX

Wskaźniki efektywności

Obrót należności

XXX

XXX

Obrót zapasów

XXX

XXX

Obrót aktywów bieżących

XXX

XXX

Obrót aktywami trwałymi

XXX

XXX

Obrót aktywami

XXX

XXX

Dane i wskaźniki wyceny

Zysk operacyjny

XXX

XXX

Wartość Księgowa

XXX

XXX

Środki finansowe netto

XXX

XXX

Wskaźniki płynności

Wskaźnik bieżącej płynności

XXX

XXX

Wskaźnik szybki płynności

XXX

XXX

Wskaźnik płynności gotówkowej

XXX

XXX

Wskaźniki dźwigni

Wskaźnik dźwigni finansowej

XXX

XXX

Wskaźnik pokrycia odsetek

XXX

XXX

Wskaźnik długu do kapitału

XXX

XXX

Wskaźnik długu do aktywów

XXX

XXX

Zadłużenie długoterminowe do kapitału

XXX

XXX

Wskaźniki trendu

Trend przychodów

XXX

XXX

Trend zysku netto

XXX

XXX

Trend zysku operacyjnego

XXX

XXX