SEE FULL COMPANY PROFILES WITH A FREE TRIAL
EMIS is the definitive emerging markets news, research, company, and financial data resource. EMIS - ISI Emerging MarketsLEARN MORE
Najít jinou společnost:
Vše
Česká republika
Company data displayed is for sample purposes only and may not reflect the most current information available on Emerging Markets Information Service (EMIS).

VHS plus, spol. s r.o.

Hlavní obor činnosti: Stavebnictví, Developeři a Dodavatelé

facebook Please check the full coverage of information what EMIS can offer you. SEE SAMPLE

Informace o společnosti

Plné jméno
VHS plus, spol. s r.o.

Ředitelství
Dobšická 17; Znojmo; Jihomoravský
Status: Veřejně neobchodovatelné
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Aktuální stav: Aktivní
CZ-ICO: 46992138

Tel: 515282851

Popis společnosti

Stavební firma VHS plus, spol. s r.o. vznikla v rámci privatizace v roce 1992 a navázala na více než čtyřicetiletou tradici Vodohospodářských staveb Znojmo. Po šestiletém působením pod názvem IMOS - VHS Znojmo se vrátila k původnímu názvu s doplněním slova plus, které symbolizuje rozšíření aktivit o pozemní stavitelství. Hlavní stavební činností společnosti byla do roku 1993 výstavba inženýrských sítí, kanalizací, vodovodů, úpraven a čistíren odpadních
More

Vrcholový management

SEE FULL COMPANY PROFILES WITH A FREE TRIAL
EMIS is the definitive emerging markets news, research, company, and financial data resource. EMIS - ISI Emerging MarketsLEARN MORE
ISI Emerging Markets

FULL COMPANY PROFILE

Please check the full coverage of information what EMIS can offer you.
SEE SAMPLE
SELECT CURRENCY
2011 Y
(non-cons)
2010 Y
(non-cons)
Auditovaný Auditovaný
Jednotka 1 tis.
Rozvaha

Celková aktiva

XXX

XXX

Oběžná aktiva

XXX

XXX

Cizí zdroje

XXX

XXX

Vlastní jmění

XXX

XXX

Krátkodobá pasiva

XXX

XXX

* Všechny položky jsou v CZK.
Výkaz zisků a ztrát

Celkové provozní výnosy

XXX

XXX

Provozní zisk (ztráta)

XXX

XXX

Čistý zisk (ztráta)

XXX

XXX

* Všechny položky jsou v CZK.
Poměrové ukazatele
Ukazatele rentability

Rentabilita aktiv (ROA)

XXX

XXX

Rentabilita aktiv

XXX

XXX

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)

XXX

XXX

Rentabilita vlastního kapitálu

XXX

XXX

Rentabilita tržeb (ROS)

XXX

XXX

Rentabilita vloženého kapitálu

XXX

XXX

Hrubá obchodní marže

XXX

XXX

Provozní zisková marže

XXX

XXX

Ukazovatelia výkonnosti

Obratovost pohledávek

XXX

XXX

Obratovost zásob

XXX

XXX

Obratovost oběžných aktiv

XXX

XXX

Obratovost stálých aktiv

XXX

XXX

Obratovost aktiv

XXX

XXX

Ukazatele hodnoty firmy

Zisk před odečtením úroků a daní (EBIT)

XXX

XXX

EBITDA

XXX

XXX

Účetní hodnota (BV)

XXX

XXX

Čistá hotovost

XXX

XXX

Ukazatele likvidity

Koeficient likvidity

XXX

XXX

Quick ratio

XXX

XXX

Okamžitá likvidita

XXX

XXX

Ukazatele zadluženosti

Leverage ratio (Celková aktiva/Vlastní jmění)

XXX

XXX

Úrokové krytí

XXX

XXX

Míra zadlužení (=cizí kapitál/vlastní kapitál)

XXX

XXX

Celkové zadlužení (=cizí kapitál/celková aktiva)

XXX

XXX

Dlouhodobé závazky ke Kapitálu

XXX

XXX