SEE FULL COMPANY PROFILES WITH A FREE TRIAL
EMIS is the definitive emerging markets news, research, company, and financial data resource. EMIS - ISI Emerging MarketsLEARN MORE
Najít jinou společnost:
Vše
Česká republika
Company data displayed is for sample purposes only and may not reflect the most current information available on Emerging Markets Information Service (EMIS).

Brown-Forman Czech & Slovak Republics s.r.o.

Hlavní obor činnosti: Velkoobchod - zboží krátkodobé spotřeby

facebook Please check the full coverage of information what EMIS can offer you. SEE SAMPLE

Informace o společnosti

Plné jméno
Brown-Forman Czech & Slovak Republics s.r.o.

Předchozí jméno
ALKOMETA, s.r.o.
ALKOMETA, s.r.o.
ALKOMETA, s.r.o.
ALKOMETA, s.r.o.
ALKOMETA, s.r.o.
ALKOMETA, s.r.o.
ALKOMETA, s.r.o.
ALKOMETA, s.r.o.
Brown-Forman Czech & Slovak Republics s.r.o.

Ředitelství
nám. 14. října 642/17; Praha; Hlavní město Praha; 15000
Status: Veřejně neobchodovatelné
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Aktuální stav: Aktivní
CZ-ICO: 61459640
Finanční auditoři: Deloitte Touche Tohmatsu (2012)
Datum vzniku společnosti: 12. duben 1994
Celkový počet zaměstnanců: 55

Tel: 233350305

Popis společnosti

Brown-Forman Czech & Slovak Republics, s.r.o je dceřina společnost firmy Brown-Forman, která vyrábí a prodává alkoholické výrobky pro spotřebitele, včetně značek jako whisky Jack Daniels , Tennessee, Southern Comfort a Finlandia Vodka, Fetzer, Korbel Šampaňské a Brandy. Kancelář se sídlem v Praze dohlíží na distribuci a marketing mateřské firmy v celém regionu. BF Česká a Slovenská republika s.r.o. a distribuuje a vyrábí také značky Bacarti, martini, Glenfiddich a
More

Vrcholový management

SEE FULL COMPANY PROFILES WITH A FREE TRIAL
EMIS is the definitive emerging markets news, research, company, and financial data resource. EMIS - ISI Emerging MarketsLEARN MORE
ISI Emerging Markets

FULL COMPANY PROFILE

Please check the full coverage of information what EMIS can offer you.
SEE SAMPLE
SELECT CURRENCY
2012 Y
(non-cons)
2011 Y
(non-cons)
Neuaditovaný Auditovaný
Jednotka 1 1
Rozvaha

Celková aktiva

XXX

XXX

Oběžná aktiva

XXX

XXX

Cizí zdroje

XXX

XXX

Vlastní jmění

XXX

XXX

Krátkodobá pasiva

XXX

XXX

* Všechny položky jsou v CZK.
Výkaz zisků a ztrát

Celkové provozní výnosy

XXX

XXX

Provozní zisk (ztráta)

XXX

XXX

Čistý zisk (ztráta)

XXX

XXX

* Všechny položky jsou v CZK.
Poměrové ukazatele
Ukazatele rentability

Rentabilita aktiv (ROA)

XXX

XXX

Rentabilita aktiv

XXX

XXX

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)

XXX

XXX

Rentabilita vlastního kapitálu

XXX

XXX

Rentabilita tržeb (ROS)

XXX

XXX

Rentabilita vloženého kapitálu

XXX

XXX

Hrubá obchodní marže

XXX

XXX

Provozní zisková marže

XXX

XXX

Ukazovatelia výkonnosti

Obratovost pohledávek

XXX

XXX

Obratovost zásob

XXX

XXX

Obratovost oběžných aktiv

XXX

XXX

Obratovost stálých aktiv

XXX

XXX

Obratovost aktiv

XXX

XXX

Ukazatele hodnoty firmy

Zisk před odečtením úroků a daní (EBIT)

XXX

XXX

EBITDA

XXX

XXX

Účetní hodnota (BV)

XXX

XXX

Čistá hotovost

XXX

XXX

Ukazatele likvidity

Koeficient likvidity

XXX

XXX

Quick ratio

XXX

XXX

Okamžitá likvidita

XXX

XXX

Ukazatele zadluženosti

Leverage ratio (Celková aktiva/Vlastní jmění)

XXX

XXX

Míra zadlužení (=cizí kapitál/vlastní kapitál)

XXX

XXX

Celkové zadlužení (=cizí kapitál/celková aktiva)

XXX

XXX

Ukazatele vývoje

Vývoj tržeb

XXX

XXX

Vývoj čistého zisku

XXX

XXX

Vývoj provozního zisku

XXX

XXX